Naudojimosi purenature.lt svetaine sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Naudojimosi sąlygos (toliau – Naudojimosi sąlygos) reglamentuoja naudojimąsi interneto svetaine (toliau – Svetainė), esančia adresu www.elusvali.ee, ir joje siūlomų prekių (toliau – Prekės) pardavimo sąlygas. Svetainės lankytojas (toliau – Klientas), naudodamasis Svetaine ir įsigydamas Prekių, sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.2. Svetainės savininkas ir administratorius yra Teletalu OÜ (toliau – Pure Nature), adresas Tulbi tee 20, Rae kaimas, Harjumaa, komercinio registro kodas 114102997, el. paštas info@elusvali.ee.

1.3. Klientas gali įsigyti Svetainėje siūlomas Prekes per Svetainę.

1.4. Klientais gali tapti visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

1.5. Norėdamas įsigyti prekių iš Svetainės, Klientas turi užpildyti ir patvirtinti registracijos formą. Klientas garantuoja, kad:

1.5.1. visa pateikta informacija ir deklaracijos yra teisingos;

1.5.2. jis yra fizinis asmuo, turintis visišką veiksnumą arba visas teises ir įgaliojimus pirkti Prekes Kliento vardu. Kliento ir Kliento atstovo patvirtinimai laikomi teisingais ir Tiekėjas neprivalo jų tikrinti.

1.6. Teisė naudoti ir skelbti informaciją ir medžiagą svetainėje priklauso Pure Nature.

1.7. Svetainėje yra nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurios nepriklauso Pure Nature. Paspaudęs ant susietos medžiagos, Klientas palieka Svetainę, o naudojimuisi susieta svetaine gali būti taikomos sąlygos, kurios netaikomos Kliento naudojimuisi Svetaine. Pure Nature nekontroliuoja susietų svetainių ir neatsako už jų naudojimą ar jose pateiktos informacijos tikslumą.

2. PREKIŲ PIRKIMAS IŠ INTERNETO SVETAINĖS.

Pirkinių krepšelis ir užsakymo pateikimas.

2.1. Kliento pirkinių krepšelis (toliau – pirkinių krepšelis) sukuriamas tuo metu, kai klientas paspaudžia mygtuką “Į krepšelį”. Prekės įtraukimas į pirkinių krepšelį neįpareigoja Pirkėjo pirkti.

2.2. Klientas gali keisti Prekių kiekį Pirkinių krepšelyje ir, jei reikia, pašalinti jas iš Pirkinių krepšelio.

2.3. Prekės, esančios pirkinių krepšelyje, yra prieinamos kitiems Klientams, kol užsakymas nėra patvirtintas.

2.4. Norėdamas pateikti užsakymą, Klientas paspaudžia mygtuką “Pereiti prie pirkimo”. Užbaigus pirkimą, užsakymo patvirtinimas automatiškai išsiunčiamas Kliento el. pašto adresu.

2.5. Pateikdamas užsakymą Klientas pasirenka mokėjimo ir Prekių transportavimo būdą. Nuo užsakyme pateiktų kontaktinių duomenų tikslumo priklauso sklandus Kliento įsigytų produktų pristatymas, o kartais ir galimos papildomos išlaidos.

Apmokėjimas už užsakytas Prekes.

2.6. Už Prekes Klientas gali sumokėti banko nuorodomis arba pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą faktūrą (kuri Kliento prašymu bus išsiųsta Kliento el. pašto adresu).

2.7. Už prekes svetainėje galite atsiskaityti per šiuos Estijos bankus: “Swedbank”, “SEB Pank”, “Luminor”, LHV, “Coop Pank” ir “Pocopay”.

2.8. Jei Klientas pageidauja mokėti pagal išankstinę sąskaitą, jis turėtų susisiekti su Pure Nature el. paštu erki.laansalu@gmail.com. Dėl mokėjimo sprendimų Pure Nature bendradarbiauja su UAB “Montonio Finance”.

Vežimo būdas, sąlygos ir laikas.

2.9. Prekės siunčiamos į Estiją, Latviją, Lietuvą, Suomiją, Švediją, Suomiją, Švediją ir Šveicariją.

2.10. Pirkėjas turi šias prekių atsiėmimo galimybes: “Intella SmartPost” siuntų automatas, “Intella SmartPost” kurjeris, DPD siuntų automatas, “Omniva” siuntų automatas.

2.11. Siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas, o atitinkama informacija apie kainą rodoma prie siuntimo būdo.

2.12. Siuntos Estijoje paprastai pasiekia pirkėjo nurodytą paskirties vietą per 3-5 darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo.

2.13. Išimtiniais atvejais turite teisę reikalauti, kad prekės būtų pristatytos per 45 kalendorines dienas.

3.

3.1. Svetainėje siūlomų Prekių kaina nurodoma eurais, neįskaitant transporto išlaidų (jei Svetainėje nenurodyta kitaip).

3.2. “Teletalu OÜ” nėra PVM mokėtoja

4. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Klientas įsipareigoja naudotis Svetaine tik Naudojimosi sąlygose nurodytais tikslais. Klientui draudžiama naudotis Svetaine neteisėtiems sandoriams ir (arba) sukčiavimui.

4.2. Klientas įsipareigoja sumokėti pasiūlyme nurodytą kainą už Prekes.

4.3. Klientas garantuoja, kad duomenys, kuriuos Klientas įvedė naudodamasis Svetaine, ir Kliento kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ir t. t.) yra teisingi, išsamūs ir naujausi.

4.4. Klientas įsipareigoja saugoti naudotojo ID ir slaptažodį, suteiktus naudotis Svetaine, taip, kad jie nepatektų į trečiųjų asmenų rankas, nebent Klientas įgaliojo tokius trečiuosius asmenis atstovauti jam naudojantis Svetaine ir perkant Prekes.

4.5. Klientas nedelsdamas informuoja Pure Nature apie bet kokius duomenis ir aplinkybes, kurie pasikeitė, palyginti su duomenimis ir aplinkybėmis, kuriuos Klientas pateikė registruodamasis kaip Klientas Svetainėje.

4.6. Klientas įsipareigoja nedelsdamas informuoti Pure Nature apie naudotojo vardo ir (arba) slaptažodžio, suteikto naudotis Svetaine, praradimą arba atskleidimą trečiosioms šalims.

 

5. VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANČIOS TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pure Nature gali bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, papildyti, pakeisti arba ištrinti naudojimo sąlygas ir Svetainėje siūlomų Prekių kainas, pardavimo sąlygas ir kitą informaciją.

5.2. Naudojimosi sąlygų, Prekių kainos ir kitos informacijos pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo to momento, kai pakeitimai paskelbiami Svetainėje. Jei Klientas pateikė užsakymą iki pakeitimo įsigaliojimo, jam taikomos užsakymo pateikimo metu galiojusios sąlygos, nebent teisės aktuose ar Naudojimosi sąlygose numatyta kitaip.

5.3. Pure Nature turi teisę apriboti arba atšaukti Kliento teisę naudotis Svetaine, įskaitant jo vartotojo paskyros uždarymą ir neleidimą vėl registruotis kaip Klientui, jei Klientas pažeidžia Naudojimosi sąlygas arba iš jų kylančius įsipareigojimus, jei pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją arba kitaip elgiasi piktybiškai.

 

6. UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Jei Prekės netinka arba neatitinka Kliento lūkesčių, Klientas turi teisę grąžinti jas Pardavėjui per 15 dienų nuo Prekių gavimo dienos. Per tą patį terminą Klientas turi teisę pakeisti netinkamas Prekes į lygiavertes Prekes, jei netinkamos Prekės yra neatidarytos ir originalioje pakuotėje.

6.2. Jei Klientas prašo grąžinti arba pakeisti prekes, jis turi išsiųsti prašymą su savo rekvizitais ir banko sąskaitos numeriu Pure Nature el. paštu erki.laansalu@gmail.com.

6.3. Prekių grąžinimo ar keitimo atveju Klientas privalo grąžinti Prekes Bendrovei be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo pateikimo dienos, nebent Bendrovė ir Klientas susitaria kitaip. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos ir originalioje pakuotėje.

6.4. Pure Nature grąžina pinigus už grąžintas Prekes į Kliento banko sąskaitą kartu su transportui išleista suma kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekės gavimo Pure Nature. Tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Klientas, nebent Pure Nature ir Klientas susitaria kitaip.

 

7. KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

7.1. Pure Nature tvarko Kliento asmens duomenis, kad įvykdytų Kliento pateiktus pirkimo užsakymus.

7.2. Be to, Pure Nature tvarko Kliento asmens duomenis siekdama siųsti komercinius pranešimus, reklaminę medžiagą ir informaciją apie Pure Nature siūlomas prekes ir veiklą, jei Klientas išreiškė tokį pageidavimą.

7.3. Pure Nature renka ir saugo Kliento asmens duomenis elektronine forma, o prireikus juos ištraukia kita forma. Pure Nature turi teisę saugoti Kliento asmens duomenis laikotarpį, būtiną įsipareigojimams, kylantiems iš Svetainėje paskelbtų pasiūlymų, vykdyti.

7.4. Pure Nature turi teisę perduoti Kliento asmens duomenis trečiosioms šalims, kurias pasirinko Pure Nature ir kurios yra susijusios su pirkimo sandorio vykdymu (pvz., kurjerių paslaugų teikėjui, pašto tarnybai).

7.5. Klientas turi teisę sužinoti, kokie duomenys apie jį yra Pure Nature duomenų bazėje, pateikdamas užklausą Svetainėje nurodytu Pure Nature el. pašto adresu. Klientas turi teisę keisti ir taisyti savo asmens duomenis.

7.6. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kad Pure Nature tvarkytų asmens duomenis, prašyti nutraukti asmens duomenų tvarkymą, ištrinti ar užblokuoti surinktus asmens duomenis, taip pat uždaryti vartotojo paskyrą. Šiuo tikslu Klientas turi pateikti prašymą Svetainėje nurodytu Pure Nature el. pašto adresu. Sutikimo atšaukimas neturi grįžtamosios galios.

8. Asmens duomenų tvarkymas

8.1. Svetainė naudos Kliento asmens duomenis pirkimo-pardavimo sutarčiai vykdyti.
8.2. Perskaitykite mūsų privatumo politiką.

9. PREKIŲ NEATITIKIMAS PARDAVIMO IR ATSAKOMYBĖS SĄLYGOMS

9.1. Jei Svetainėje parduodamos Prekės neatitinka pardavimo sąlygų, Klientas privalo pateikti skundą Pure Nature el. paštu erki.laansalu@gmail.com, nurodydamas Kliento vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, užsakymo numerį ir tikslų Prekių neatitikimo ar defekto aprašymą.

9.2. Klientas turi pateikti pretenziją per 15 dienų nuo Prekių gavimo. Pure Nature išnagrinėja skundus ir atsako Klientui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo skundo gavimo dienos.

9.3. Pure Nature atsako Klientui už bet kokią žalą, padarytą dėl to, kad Pure Nature pažeidė Naudojimosi sąlygas, Estijos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais ir apimtimi.

9.4. Klientas atsako Pure Nature už bet kokią žalą, padarytą dėl Kliento padaryto Naudojimosi sąlygų pažeidimo, Estijos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais ir apimtimi.

9.5. Pure Nature neatsako už žalą, padarytą Prekėms dėl Kliento kaltės arba dėl Kliento aplaidumo, už defektus, atsiradusius dėl netinkamo Prekių naudojimo, arba už žalą, padarytą gabenant Prekes.

9.6. Nė viena iš šalių nėra atsakinga kitai šaliai ir jos elgesys nelaikomas Naudojimo sąlygų pažeidimu dėl to, kad ji vėluoja įvykdyti ar neįvykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, jei tokio vėlavimo ar neįvykdymo priežastis buvo už jos pagrįstos kontrolės ribų (force majeure).

 

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Visi “Gyvenamosios aplinkos” pranešimai ir informacija Klientui bus siunčiami elektroniniu būdu Kliento registracijos metu nurodytais kontaktiniais duomenimis. Visi Kliento pranešimai ir informacija “Living World” bus siunčiami Svetainėje paskelbtais kontaktiniais duomenimis.

10.2. Jei nustatoma, kad kuri nors Naudojimosi sąlygų nuostata prieštarauja teisės aktų nuostatoms, tai nepanaikina jokios kitos Naudojimosi sąlygų nuostatos. Tokiu atveju negaliojanti nuostata pakeičiama įstatymu.

10.3. Naudojimo sąlygos galioja nuo to momento, kai Klientas sutinka su Naudojimo sąlygomis Svetainėje, ir galioja visą teisinių santykių tarp Kliento ir Teikėjo, kuriuos reglamentuoja Naudojimo sąlygos, laikotarpį.

10.4. Kliento ir Pure Nature teisinius santykius, atsirandančius naudojantis Svetaine, reglamentuoja Estijos Respublikoje galiojanti teisė.

10.5. Ginčai, kylantys dėl naudojimosi Svetaine, sprendžiami Kliento ir Pure Nature derybomis. Jei nepavyks susitarti, ginčą spręs Harju apygardos teismas.

10.6. Jei ginčų nepavyksta išspręsti derybomis, vartotojas klientas taip pat gali kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarybą (Pronksi 12, Talinas 10117, www.tarbijakaitseamet.ee), kad ši patartų ir paaiškintų, arba perduoti ginčą Vartotojų teisių apsaugos tarybos Vartotojų ginčų komisijai. Skundus Vartotojų ginčų komitetui taip pat galima pateikti per internetinę ginčų sprendimo platformą adresu http://ec.europa.eu/odr, o darbo tvarkos taisykles galima rasti adresu www.tarbijakaitseamet.ee.